Platinum Sponsors

IMP logo

 

 


 


medidata-logo

 

Gold Sponsors

tca



LOGO medistat-ready-for-site

 



logo-white

Conference Support

covance


MSD Be Well

ארגון והפקה:

Bioforum-logo hebsite color-new

ביופורום מרכז ידע יישומי בע"מ
לפרטים בנושא הרשמה : נעמה אהרון
naama@bioforum.co.il
טל: 08-9313070
פקס: 08-9313071
לפרטים נוספים בנושא הכנס: רעות לזר
reutl@bioforum.co.il
טל: 08-9313078

אודות עמותת CTrials

מאגדת את העוסקים במחקר קליני בארץ, מעודדת את השיח בין חברי הקהילה לבין הרשויות ואיגודים מקבילים, ובין המגזרים השונים של קהילת המחקרים הקליניים. השיח מתקיים בצורה של ימי עיון, קורסים וקבוצות דיון ומגיע לשיאו במפגש השנתי המסורתי. העמותה יצרה תשתית להתארגנותן, הקמתן והפעלתן של קבוצות עבודה שתורמות, כל אחת בתחומה להגברת היעילות, הבטיחות והאיכות של הניסויים הקליניים בארץ, לשפור הטיפול במתנדבי המחקר ולהרחבת בסיס הידע בתחום המחקר הקליני.
הכנס השנתי נועד לפתח ערוצי תקשורת בין אנשי מחקר, רגולציה, אתיקה, משפט, רשויות בריאות וכל המעוניינים בתחום. הוא נותן במה להחלפת דעות, עדכון, הרחבה והעמקה של הידע המקצועי, ותורם לקידום שיתוף פעולה מקצועי. הכנס מאפשר את קיומם של דיונים מקצועיים ואתיים ומסייע בגיבוש של הקהילה המקצועית..
בכנס השנתי הקודם השתתפו יותר מ 500 משתתפים בשתי הרצאות מליאה, בשני פאנלים מרתקים וחמישה מושבים מקבילים שהתנהלו לאורך היום. המרצים, ברובם ישראלים עם "תגבור" של מומחים מחו"ל, יצרו תוכנית הרמונית שכיסתה תחומים רבים שעומדים בליבת העשיה של המחקר הקליני וגם תחומים תומכים, החל מדיון בהיבטי הספקה, תיווי ושינוע של התרופה/ מוצר המחקר, בחדשנות בתחום הטיפול בנתוני המחקר וכלה בתרגום וביטוח של ניסויים קלינייים

Copyright © 2011. All Rights Reserved.