Platinum Sponsors

IMP logo

 

 


 


medidata-logo

 

Gold Sponsors

tcaLOGO medistat-ready-for-site

 logo-white

Conference Support

covance


MSD Be Well

ארגון והפקה:

Bioforum-logo hebsite color-new

ביופורום מרכז ידע יישומי בע"מ
לפרטים בנושא הרשמה : נעמה אהרון
naama@bioforum.co.il
טל: 08-9313070
פקס: 08-9313071
לפרטים נוספים בנושא הכנס: רעות לזר
reutl@bioforum.co.il
טל: 08-9313078

אודות פארמה ישראל

ארגון חברות התרופות מבוססות מחקר ופיתוח, משמשת כארגון הגג של תעשיית תרופות המקור בישראל. בארגון מאוגדות 19 חברות המובילות בעולם במחקר ופיתוח של תרופות חדשות. פארמה ישראל פועלת לשיפור הסביבה הרגולטורית וסביבת העבודה בה פועלת התעשיה באופן שיעודד את הרחבת הפעילות בישראל בתחום פיתוח תרופות חדשניות, תוך כדי הבטחת בטיחותן ונגישות החולים אליהן. אנו פועלים לקדם את בריאות הציבור בישראל ולייצר סביבה תומכת לקידום המחקר הרפואי בישראל. בשנת - 2015 חברות התרופות הרב לאומיות, ביצעו  3000 מחקרים קליניים, מתוכם 1600 מחקרים חדשים, בהשקעה כוללת של 1.2 מיליארד ₪.

Copyright © 2011. All Rights Reserved.