Prof. Eli Grushka Prize Announcement

Prof. Grushka Prize committee is delighted to announce Mrs. Tehila Shachar as the 2017 ISRANALYTICA winner for excellence in analytical chemistry to the memory of Prof. Eli Grushka. The award was given for her research on "Electrochemical Micro sensor based on molecular imprinted polymers".
 
The prize was endowed by the family of Professor Eli Grushka. Professor Eli Grushka was a Full Professor at the Hebrew University of Jerusalem from 1978 until his passing in 2016. Prof. Grushka was a symbol of excellence in the field of analytical chemistry. He led and supervised many graduate students. Prof. Grushka left a legacy of scientific excellence, excellence in personal example pleasantly social manners and love of humanity.

The award will be officially presented to Mrs. Tehila Shachar on January 25th, 2017 during ISRANALYTICA 2017, the official conference of the Israel Analytical Chemistry Society.

Signed by members of the selection committee:

Dr. Igal Bar-Ilan (Chairman)

Prof. Yael Grushka (The family representative) 
Dr. Shula Levin

Prof. Aharon Loewenschuss

Mr. Zvolun Tomer
  

 

קול קורא להגשת מועמדות לפרס לתלמיד מצטיין להמשך לימודיו בתחום הכימיה האנליטית לזכרו של פרופ' אלי גרושקא

 

פרופ' אלי גרושקא ז"ל - פרופסור לכימיה אנליטית באוניברסיטה העברית בירושלים, מומחה בין-לאומי בנושא הפרדות כימיות בכלל, בכרומטוגרפיה ואלקטרופורזה קפילרית בפרט.
חבר מערכת במספר רב של כתבי עת מקצועיים בכימיה אנליטית ובהפרדות.
אחד העורכים של הסדרה היוקרתית Advances in Chromatography.
ערך מספר ספרים בשטח הכרומטוגרפיה ופרסם מספר רב של מאמרים מדעיים.
חבר בוועדות המארגנות של כנסים מקצועיים בתחום הכימיה האנליטית.
חוקר מורה ומנחה של תלמידים רבים לתואר מוסמך ודוקטור בכימיה אנליטית.
הקדיש את רב זמנו למחקר בתחומי הכימיה האנליטית.
ממקימי האגודה הישראלית לכימיה אנליטית, ומהוגיו של כנס הכימיה האנליטית בישראל (ISANALYTICA).
לזכרו של פרופ' אלי גרושקא ז"ל, משפחתו מבקשת לתמוך על ידי הענקת פרס כספי* לתלמידים בתחילת דרכם המדעית המעוניינים להמשיך לתארים גבוהים בתחום הכימיה האנליטית.

*פרס כספי בסכום שיכסה חלק נכבד משכר הלימוד השנתי

תלמיד המבקש להגיש מועמדות לקבלת הפרס, יעביר:

  • סיכום קצר של המחקר שנערך על ידו (עד שלושה עמודים), ויצרף מאמר או כל מסמך אחר רלבנטי
  • קורות חיים
  • פרטי הגוף שבמסגרתו בוצע המחקר, ושם המנחה או המדריך, אם יש כאלה

יובאו בחשבון עבודות שנערכו עד כשנתיים לפני מתן הפרס.
ועדה המורכבת ממדענים בעלי שם בתחום הכימיה האנליטית, תבחר מבין המועמדים את הזוכה בפרס, תוך התייחסות לשיקולים הבאים:

  • חשיבותו של המחקר ותרומתו לחברה, וההישג המדעי
  • חדשנות ומקוריות המחקר
  • נושא המחקר לתואר מתקדם

הפרס לזוכה יוענק בכנס השנתי של האגודה הישראלית לכימיה אנליטית,ישראנליטיקה 2017 שייערך ב-24-25 בינואר 2017, במלון דויד אינטרקונטיננטל, תל אביב.

הגשת מועמדות לפרס, בצירוף המסמכים הנדרשים, יש לשלוח לכתובת דוא"ל grushkaprize@gmail.com עד ליום 8 בינואר 2017.
בברכה,

ד"ר יגאל בר-אילן
יו"ר ועדת הפרס

חברי הועדה:
פרופ' יעל גרושקא (נציג המשפחה), ד"ר שולה לוין – waters , ד"ר יגאל בר-אילן – ביופורום